Turboladere

En turbolader er en standard løsning i dieselmotorer som stadig blir mer populær i bensinmotorer. Målet med å bruke en turbolader er å øke luftmengden som tilføres sylindrene. Dette muliggjør blant annet å forbedre motorkraft.

Hvordan fungerer en turbolader?

Turbolader er en slags luftkompressor som er drevet av eksosgass. Når gassene forlater motoren gjennom eksosmanifold, trenger de inn i turbinkammer.

I kammeren finnes det en rotor som er ansvarlig for kompresjon av luft som tilføres motoren. Siden komprimert luft inneholder mer oksygen per enhet, skaper turbiner gunstige forhold for forbrenningsprosessen. Større mengde oksygen i forbindelse med større mengde av drivstoff bidrar til økning av motorkraft, fullstendigere forbrennig og reduksjon av utslipp av forurensninger.

Hyppigste skadeårsaker

Turbolader er en veldig delikat og sensitiv motordel som er utsatt for skader. Vanligste skadeåresaker er blant annet:

 • fremmede legemer som kommer inn i inntaksluft eller eksos,
 • forurensning av motorolje,
 • for høy temperatur av eksos,
 • inntakssystem er ikke tett nok,
 • motortuning.

Skadet turbolader har en negativ virkning på motorens drift. Dette fører til reduksjon av motorkraften som medfører en betydelig nedsettelse av ytelsen eller turbinens forsinkete reaksjon når gasspedalen tråkkes på.

I tillegg kan skade på turbolader føre til:

 • oljelekkasje fra turboladeren,
 • mer røyk i eksos,
 • tap av motorolje.

3 grunner som bekrefter at turbolader er en god løsning

Stadig oftere bruk av turboladere i motorer er knyttet til mange fordeler med denne løsningen.

1. Trygghet
Motor med turbolader kan generere noen ganger større effekt enn motor uten turbolader, som gjør at reaksjon på sjåførens «ordrer» blir raskere.

2. Økonomi
Siden turboladere omdanner og bruker energi produsert av gasser som kommer ut av motoren, øker de motoreffekt. I tillegg er motorens bruk av drivstoff lavere sammenlignet med standardenheter.

3. Økologi
Motorer med turboladere kjennetegnes med lavere utslipp av skadelige eksosgasser til atmosfæren.

Ved å tilføre motoren betydelig mer luft gjør turbolader at forbrennnig i sylinderkammeren foregår på en «renere» måte. Takket være dette slippes det ut til og med 50% mindre skadelige gasser til atmosfæren – nitrogenmonoksid og karbondioksid.

MONTERING AV TURBOLADERE

Før du begynner å montere turbolader, må du fjerne skaden. Sørg også for at virkninger av tidligere skade er fjernet.

Forberedelse

 1. Sjekk om ledninger ikke er skadet og om luftinntakssystem sammen med manifold er rent og uten fremmede legemer. Bytt ut filtre.
 2. Sjekk om ledninger som tilfører og avleder olje er rene. Sjekk også om de ikke er tette. Ledningene skal rengjøres eller skiftes, hvis det er nødvendig.
 3. Sjekk om ledning som tilfører olje ikke befinner seg i nærheten av varmekilde. Sørg for at varmeskjold ikke er skadet (mekanisk eller termisk).
 4. Bytt ut olje og filter, men husk om anbefalinger fra kjøretøyets produsent.
 5. Sjekk tilstand av motorens luftesystem.
 6. Fjern ødelagte pakninger og bruk nye pakninger ved montering.
 7. Sjekk tilstand av eksosmanifold og festeskruer med hensyn til sprekk og forunrensninger. Rengjør dem nøyaktig eller skift dem ut.

Montering av turbolader

 1. Turboladeren festes til manifolden eller motorblokken – bruk skruer med riktige parametre (motstandsdyktige mot høy temperatur).
 2. Trekk til alle skruer og muttere i henhold til deres dreiemoment (slike opplysninger finner du i kjøretøyets bruksanvisning).
 3. Tilkoble ledning som avleder olej og fyll påfyllingshull med ren motorolje. Samtidig drei rotoren gradvis (manuelt).
 4. Monter andre deler en etter en til turboladeren, unngå spenninger på tilkoblinger og på selve turboladeren.
 5. Sveiv motorens veivaksel i 10-15 sekunder – tenningen må være slått av. Fortsett til oljen strømmer fra ledningen.
 6. Start motoren og la den gå på tomgang i ca. 30 sekunder.
 7. Stopp motoren og sjekk tilstand på alle tilkoblinger – sørg for at det ikke er noen lekkasjer.

© 2020 | TSI Bildeler Zalomska

Webdesign: avangardo.eu